FUNDUSZ

Czerwiec 14, 2016

Powstanie Funduszu Platinum Alfa jest kontynuacją i rozwojem działalności inwestycyjnej realizowanej z sukcesem przez fundusz zalążkowy Platinum Seed Incubator oraz sieć Aniołów Biznesu CobinAngels.

Platinum Alfa jest funduszem  ukierunkowanym na inwestycje w spółki komercjalizujące nowe technologie, oparte o unikalną w skali globalnej własność intelektualną (dalej: „Spółka”; „Spółka Portfelowa”; „Spin-off”). Inwestycje Funduszu będą prowadzone, w obszarze komercjalizacji technologii pochodzących z szeroko pojętych Nauk o życiu i Medycynie (ang. Life Sciences & Health sector) ze szczególnym naciskiem na Spersonalizowaną Opiekę Medyczną, które opracowane zostały przez wiodące, polskie grupy badawcze i charakteryzujące się najwyższym potencjałem komercyjnym.

Zgodnie z filozofią działania, Fundusz będzie promował na rynku i wśród wynalazców podejście do prowadzenia prac B+R jak do działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, gdzie działalności B+R powinno towarzyszyć szacowanie ryzyka, kosztów i stopy zwrotu, a działalność ta powinna być postrzegana jako działalność inwestycyjna, która ma przynieść przedsiębiorstwu lub wynalazcy zakładane korzyści.

Celem i kluczowym doświadczeniem Funduszu jest pomoc pomysłodawcom ze środowiska nauki w przekształcaniu innowacyjnych pomysłów w efektywne biznesy. Grono doświadczonych ekspertów zapewnia profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz pozyskanie kapitału na komercjalizację wyników badań naukowych i na etapie kolejnych rund finansowania.

Unikalność strategii inwestycyjnej funduszu polega na współpracy, już na wstępnym etapie inwestycji z zagranicznymi Funduszami zainteresowanym powyższą tematyką, co od samego początku zapewnia efektywny proces komercjalizacji wynalazków zgodnie z wymogami regulatorów rynku (m.in. EMA w UE, FDA w USA), oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym globalnych firm i Funduszy. Ponadto zagraniczne Fundusze otwierają drogi międzynarodowego skalowania projektu oraz pozyskiwania kolejnych rund finansowania dla Spółek Portfelowych.

Wizja Funduszu:

Tworzymy ekosystem umożliwiający skuteczną komercjalizację wyników badań naukowych poprzez tworzenie spółek typu spin off, kreując przy tym warunki do dynamicznego wzrostu ich wartości.

Misja Funduszu:

Traktujemy inwestycje w badania i rozwój jak inne inwestycje przedsiębiorstw. Szacujemy jej ryzyka, koszty i prognozujemy stopy zwrotu, starając się dzięki temu dokonywać racjonalnych i trafnych decyzji inwestycyjnych. Dążymy do tego, aby działalność badawczo rozwojowa stała się powszechną drogą rozwoju dla przedsiębiorstw.