Czerwiec 23, 2018

Zapytania ofertowe

Zgodnie z przyjętą regulacją dotyczącą składania zamówień na poniższej stronie fundusz publikuje zapytania ofertowe:

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 1/3/2019 z dnia 30.03.2019

W ramach realizacji projektu i działań na poziomie „Proof of principle” fundusz poszukuje wykonawcy usługi badawczej dotyczącej przygotowania analizy rynku oraz analizy przestrzeni patentowej. Przedmiotowe badanie dotyczy zastosowania rzeczywistości wirtualnej w opiece medycznej.

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury rozeznania rynku. Fundusz rezerwuje sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybraną w ramach postępowania ofertę. Preferowane będą usługi kompleksowe.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert zgodnie z opublikowanym poniżej tekstem zapytania do dnia 14.04.2019

Załączniki będą dostępne do pobrania do dnia składania ofert:

30.03.2019

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 1/6/2019 z dnia 25.06.2019

W ramach realizacji projektu i działań na poziomie „Proof of principle” fundusz poszukuje wykonawcy usług badawczych w zakresie:

  1. Przeprowadzenie wstępnego ankietowego badania rynku dla koncepcji produktu kierowanego do kobiet korzystających z pływalni publicznych.
  2. Przeprowadzenie wstępnych badań stanu techniki dla opracowywanego wynalazku.

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury rozeznania rynku. Fundusz rezerwuje sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybraną w ramach postępowania ofertę. Preferowane będą usługi kompleksowe.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert zgodnie z opublikowanym poniżej tekstem zapytania do dnia 10.07.2019

Załączniki będą dostępne do pobrania do dnia składania ofert:

25.06.2019

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 1/9/2019 z dnia 24.09.2019

W ramach realizacji projektu i działań na poziomie „Proof of principle” fundusz poszukuje wykonawcy usług badawczych w zakresie przygotowania analizy trendów i rozwiązań z zakresu procesowania języka pisanego z branży medycznej poprzez automatyczne algorytmy rozpoznające kluczowe sformułowania.

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury rozeznania rynku. Fundusz rezerwuje sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybraną w ramach postępowania ofertę. Preferowane będą usługi kompleksowe.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert zgodnie z opublikowanym poniżej tekstem zapytania do dnia 9.10.2019

Załączniki będą dostępne do pobrania do dnia składania ofert:

24.09.2019

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 1/3/2020 z dnia 16.03.2020

W ramach realizacji projektu i działań na poziomie „Proof of principle” fundusz poszukuje wykonawcy usług badawczych w zakresie przygotowania analizy w zakresie:

  1. analizy specjalizacji medycznych pod kątem ilości pacjentów w tym wykonanie badania ankietowego wśród wskazanych ośrodków medycznych.
  2. analizy dostępnych metod komunikacji z osobami głuchoniemymi w tym opracowania scenariuszy komunikacji podczas wizyty SOR/ZRM.

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury rozeznania rynku. Fundusz rezerwuje sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybraną w ramach postępowania ofertę. Preferowane będą usługi kompleksowe.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert zgodnie z opublikowanym poniżej tekstem zapytania do dnia 30.03.2020

Załączniki będą dostępne do pobrania do dnia składania ofert:

16.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 2/3/2020 z dnia 17.03.2020

W ramach realizacji projektu i działań na poziomie „Proof of principle” fundusz poszukuje wykonawcy usług badawczych w zakresie przygotowania analizy w zakresie w zakresie przygotowanie wstępnego opisu algorytmu pozwalającego na szacowanie długości trwania wizyty lekarskiej wraz z mechanizmem pozwalającym na wstępne określenie problemu klinicznego pacjenta i pilności wizyty.

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury rozeznania rynku. Fundusz rezerwuje sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybraną w ramach postępowania ofertę. Preferowane będą usługi kompleksowe.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert zgodnie z opublikowanym poniżej tekstem zapytania do dnia 31.03.2020

Załączniki będą dostępne do pobrania do dnia składania ofert:

17.03.2020