Czerwiec 18, 2019

FAQ

Nasz zespół posiada niezbędną wiedzę i umiejętności, aby pomóc pomysłodawcom odnaleźć się w środowisku biznesowym oraz wesprzeć doświadczonych przedsiębiorców w realizacji ich projektu. Komercjalizacja wyników prac B+R jest głównym celem prowadzonych przez nas działań. Inwestując, podejmujemy się rozwijania i wspomagania pomysłu grantobiorcy jak własnego.
Pomysł może zgłosić każdy, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem zgłaszanego pomysłu. Może to być osoba fizyczna, grupa osób lub prywatna osoba prawna.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy z naszej strony internetowej i wysyłając go na adres e-mail: contact@platinumalfa.eu.

2019JUN16_PA_Formularz_Zgloszeniowy_v1
Po zgłoszeniu pomysłu, jest on badany pod względem wymogów formalnych i w razie potrzeby uzupełniany. Następnie oceniamy pomysł pod kątem potencjału komercyjnego oraz technicznego. Po tym następuje zapoznanie zespołów i wspólna praca nad dokumentacją w tym m.in.: model biznesowy, rekomendacja inwestycyjna, kamienie milowe, itp.
Po pozytywnej ocenie tego etapu, pomysł jest kierowany na Komitet Inwestycyjny. Pomysłodawca prezentuje projekt przed komisją, która podejmuje decyzję o wejściu finansowym.
Fundusz z programu BRIdge Alfa inwestuje w pomysły na wstępnych fazach rozwoju (np. pomysł, koncepcja, model) jak i trochę późniejszych (prototyp, wstępny biznesplan, gotowy produkt).
(TRL 2-5)
Zgodnie z polityką inwestycyjną, Platinum Alfa obejmujemy mniejszościowy pakiet udziałów. Szczegółowy podział zależy od perspektyw rynkowych pomysłu oraz niezbędnych nakładów i jest ustalany w drodze negocjacji.
Preferowany okres inwestycji wynosi od 1 do 3 lat. Możliwymi sposobami wyjścia z inwestycji to: pozyskanie inwestora branżowego, wprowadzenie spółki na rynek regulowany lub sprzedaż akcji spółki innemu funduszowi inwestycyjnemu. Alternatywnym sposobem wyjścia z inwestycji jest wykup menedżerski.
Pomysłodawca ma możliwość zgłaszania swoich pomysłów w każdej chwili, do końca działania programu BRIdge Alfa, czyli do końca roku 2022.
Maksymalny wkład Funduszu to ok. 1 000 000 PLN (przy czym grant to równowartość 200.000 Euro wg kursu z dnia podpisania umowy o wsparcie)
W ramach jednego podmiotu/pomysłodawcy, możliwe jest zgłoszenie tylko jednego pomysłu.