Czerwiec 14, 2016

SPECJALIZACJA

Obszar inwestycyjny Funduszu to Spersonalizowana Opieka Medyczna. Jest to interdyscyplinarne podejście w medycynie, które zakłada dobieranie odpowiednich sposobów leczenia uwzględniając specyficzne cechy indywidualnego pacjenta. Wobec możliwości współczesnej medycyny i światowych trendów integralnym elementem medycyny spersonalizowanej stają się rozwiązania z zakresu e-Health oraz MEDtech. Stanowią one ważny ogniowo w analizie danych jak i w generowaniu nowych niedostępnych wcześniej rozwiązań związanych z poprawą zdrowia.

Obszar Spersonalizowanej Opieki Medycznej definiowany przez Fundusz zawiera się w technologiach z obszarów wskazanych w poniższych Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach:

  • KIS 1. Zdrowe społeczeństwo
  • KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty  i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
  • KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy  i nanoprodukty
  • KIS 9. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
  • KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne
  • KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna
  • KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
  • KIS 14. Inteligentne technologie kreacyjne.