O NAS

Czerwiec 14, 2016

Nasz zespół składa się z wybitnych ekspertów w dziedzinie komercjalizacji wiedzy oraz inwestycji w innowacyjne projekty.

Dr Damian Andrzejewski (LinkedIn) – Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, specjalizacja Konstrukcja i Eksploatacja Aparatury Elektromedycznej. Studia doktoranckie odbywał na Politechnice Wrocławskiej oraz na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Regensburgu. Stypendysta fundacji Roberta Boscha. Autor wielu publikacji naukowych oraz patentów z zakresu optycznych systemów sensorycznych.

Jako współzałożyciel i współzarządzający Funduszem Venture Capital – Synaptise sp. z o.o. nadzorował inwestowanie w projekty technologiczne na wczesnym oraz bardziej zaawansowanym etapie rozwoju, współdziałał w rozwoju technologii, współdziałał z ośrodkami naukowymi (Politechnika Wrocławska, Instytut Niskich Temperatur PAN, Instytut Chemii Przemysłowej Warszawa, Instytut Chemii Fizycznej Warszawa, Uniwersytet w Ratyzbonie, Uniwersytet w Graz, Uniwersytet w Kingston, NPL-National Physical Laboratory, Uniwersytet w Dublinie ), budował i prowadził zespoły badawcze oraz przeprowadzał ocenę wartości technologii oraz własności intelektualnej.

linia

Anna Mitros (LinkedIn) – Dyrektor Inwestycyjny, Dyrektor Projektu Ania_Mitros_300x300

Anna Mitros posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, rachunkowości zarządczej oraz analizy finansowej.

Współpracuje z funduszem typu seed Platinum Seed Incubator sp. z o.o. od 2014 r. Pierwotnie jako Pełnomocnik Zarządu do spraw Nadzoru Inwestycji, następnie jako Kierownik ds. Nadzoru Inwestycji dzierżąc wiodącą rolę jako jedna z osób zarządzających procesem Inwestycyjnym Funduszu. Anna Mitros rolę tą pełni nieprzerwanie od sierpnia 2014 r.

W latach 2014 – 2015 w okresie współpracy z Platinum Seed zarządzała z ramienia Zarządu procesem inwestycyjnym dotyczącym 19 z 23 projektów, w które Fundusz dokonał inwestycji. Realizacja 4 z tych projektów dotyczyła dokonania inwestycji w projekty B+R w fazie PoP oraz PoC (z czego 3 projekty z obszaru Spersonalizowanej Opieki Medycznej) oraz prowadzenie procesu komercjalizacji tych projektów. Anna Mitros prowadziła projekty inwestycyjne funduszu, w które fundusz dokonał inwestycji o łącznej wartości ponad 9,5 mln zł przy partycypacji kapitału prywatnego o wartości ponad 1,6 mln zł.

linia

Marek Kuźbicki (LinkedIn) – Kierownik ds. Komercjalizacji

mk

Posiada bogate i wszechstronne doświadczenie w zakresie komercjalizacji projektów naukowych. Realizował własne przedsięwzięcia biznesowe inwestując i angażując swoją wiedzę i środki finansowe w obszarze technologii informatycznych oraz Life Science, m.in. w projekty realizowane jako spin-outy.

Obecnie Marek Kuźbicki zarządza aktywnie dwiema spółkami: PRO SCIENCE Polska Sp. o.o. (która wspiera naukowców w komercjalizacji swoich wynalazków poprzez świadczenie dedykowanych usług doradczych oraz organizuje konferencje i szkolenia) spółką VTTF Sp. z o.o.  realizującą testy nowych produktów laboratoryjnych. Powołał też Fundację Synergy, która we współpracy z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu oraz Ministerstwem Nauki organizuje szereg wydarzeń dla środowiska naukowego.

Reprezentując swoich klientów (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków oraz indywidualni naukowcy) uczestniczył w negocjacjach z zakresu pozyskania środków od inwestora oraz zakupu licencji. W celu pozyskania klientów chętnych do zakupu technologii odbył ponad 30 spotkań z globalnymi firmami farmaceutycznymi takimi jak Bayer AG, Novartis, Abbvie, NovoNordisk, Merck itp.

linia

Robert Ługowski (LinkedIn) – Venture Partner, Członek Komitetu Inwestycyjnego

Manager wykonawczy z bogatym doświadczeniem w dziedzinie IT, w tym zarządzaniem sprzedażą, biznesem i ludźmi. Skuteczność w rozwijaniu nowych biznesów oraz rynków branżowych w środowisku B2B. Specjalista w tworzeniu i wdrażaniu strategii dla nowych produktów i usług, w tym procesów marketingowych, sprzedażowych i przed sprzedażowych, jak również przy określaniu możliwości dostaw oraz wsparciu posprzedażowym.

Posiada szerokie doświadczenie w różnorodnych modelach wejścia na rynek, w tym sprzedaż bezpośrednia, kanały sprzedaży i współpraca (np. chmura obliczeniowa) z dostawcami i integratorami sprzętu i oprogramowania. Doświadczenie w kierowaniu Jednostką Biznesową z międzynarodową odpowiedzialnością za rachunek zysków i strat. Podejmowanie decyzji przy zarządzaniu o dużym ryzyku oraz umiejętności analityczne ukierunkowane na osiąganie wyników.
Od 2015 roku jako współtwórca Sieci Aniołów Biznesu Cobin Angels koncentruje się na budowaniu pomostu między innowacyjnymi pomysłami i rynkiem kapitałowym wykorzystując model anioła biznesu i tzw. smart money.  Dodatkowo Lider Konfederacji Business Angels Polska.