wspieramy badania i rozwój

FUNDUSZ DEDYKOWANY B+R

poszukujemy projektów badawczych, których efektem może być powstanie innowacyjnego produktu lub usługi w dziedzinie medycyny spersonalizowanej (KIS-1)

 

Funduszu Platinum Alfa jest kontynuacją i rozwojem działalności inwestycyjnej realizowanej z sukcesem przez fundusz zalążkowy Platinum Seed Incubator. Celem powstania Funduszu są inwestycje dokonywane w B+R, które niosą ze sobą duże możliwości rozwoju i osiągania ponadprzeciętnego zysku przez przedsiębiorstwa. Zgodnie z filozofią działania, Fundusz będzie promował na rynku i wśród wynalazców podejście do prowadzenia prac B+R jak do działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, gdzie działalności B+R powinno towarzyszyć szacowanie ryzyka, kosztów i stopy zwrotu, a działalność ta powinna być postrzegana jako działalność inwestycyjna, która ma przynieść przedsiębiorstwu lub wynalazcy zakładane korzyści. Celem i kluczowym doświadczeniem Funduszu jest pomoc pomysłodawcom ze środowiska nauki w przekształcaniu innowacyjnych pomysłów w efektywne biznesy. Grono doświadczonych ekspertów zapewnia profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz pozyskanie kapitału na komercjalizację wyników badań naukowych i na etapie kolejnych rund finansowania.