Kwiecień 5, 2019

Polityka prywatności

Priorytetowo traktujemy poufność danych i ochronę prywatności naszych Użytkowników. Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych użytkowników serwisu www.platinumalfa.eu prowadzony przez Platinum Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Broniewskiego 4/42, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Torunia, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000695598, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9562327685 oraz numer REGON: 368287999.

Przetwarzając dane kierujemy się następującymi zasadami:
• nie zbieramy więcej informacji niż jest nam potrzebne;
• nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności;
• nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;
• nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

Kim jesteśmy?
Platinum Alfa jest administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w związku z odwiedzeniem przez Ciebie strony www.platinumalfa.eu oraz w związku z kierowaniem do nas za pośrednictwem tej strony zapytań.


W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?
• Jeśli odwiedzając stronę www.platinumplfa.eu nie zdecydujesz się skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej, wówczas nie przetwarzamy żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się ze stronami Platinum Alfa). Wiedz jednak, że nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP.
• Dane osobowe zbierane w przypadku przesłania nam pytania lub próby kontaktu pod adresem contact@platinumalfa.eu są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego zapytania.
• Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw Platinum Alfa w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
• Jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy.
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?
• Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.
• Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.
• Przekazane nam przez Ciebie informacje możemy jednak ujawnić:
o dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do świadczenia usług przez Platinum Alfa;
o doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Platinum Alfa w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
o organom administracji rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem. Każdorazowo dołożymy starań, by przedstawiciele wymienionych organów zwrócili się żądaniem ujawnienia danych bezpośrednio do Ciebie. Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia danych, to bezzwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i przekażemy Ci kopię żądania, o ile przepisy prawa zezwalają nam na takie działania.

Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. W poniższej sekcji wyjaśniamy szczegółowo na czym one polegają i jak możesz z nich skorzystać.
• Prawo dostępu do danych osobowych
W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji, na Twój temat, które przetwarza Platinum Alfa. Możesz skontaktować się z Platinum Alfa pod adresem e-mail contact@platinumalfa.eu.
• Prawo do sprostowania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat
W każdym momencie masz prawo do sprostowania informacji, na Twój temat, które przetwarza Platinum Alfa. Zawsze możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Platinum Alfa pod adresem e-mail contact@platinumalfa.eu.
• Prawo do usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania
Usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz skorzystać z tych uprawnień kontaktując się z Platinum Alfa pod e-mail contact@platinumalfa.eu.
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego albo przetwarzamy Twoje dane ze względu na ważny i uzasadniony interes Platinum Alfa lub interes publiczny masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane wykorzystywane w celach marketingowych, ale w innych przypadkach może się okazać, że istnieją dalsze przyczyny uzasadniające przetwarzanie Twoich danych – wówczas będziemy zmuszeni odrzucić Twoje żądanie. O przyczynach odmowy zostaniesz zawsze poinformowany. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Platinum Alfa pod adresem e-mail contact@platinumalfa.eu.
• Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo poprosić nas o przesłanie danych, które zgromadziliśmy o Tobie. Jeżeli będzie to technicznie możliwe prześlemy Twoje dane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Ciebie sposób i na wskazany adres. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Platinum Alfa pod adresem e-mail contact@platinumalfa.eu.
• Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Platinum Alfa pod adresem e-mail contact@platinumalfa.eu.

Profilowanie
Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pliki cookies
Platinum Alfa wykorzystuje pliki cookies, przez które rozumie się pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem podczas wizyt na stronach internetowych, pozwalające lepiej dopasować świadczenie Usług do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji, a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Platinum Alfa. Korzystamy z plików cookie w następujących celach:
• aby lepiej dopasować świadczenie usług Platinum Alfa do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika,
• aby umożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony oraz usług oferowanych przez Platinum Alfa,
• reklamy usług Platinum Alfa przez Internet.
Jeżeli nie ustawisz blokowania plików cookie w przeglądarce (np. Mozilla Firefox albo Google Chrome), przeglądarka będzie akceptować ich używanie. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, nawet jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na ich stosowanie. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na komputerze. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie ze strony www.Platinum Alfa.com.

Zmiany Polityki Prywatności
Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na stronie www.Platinum Alfa.com i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. Żadne przyszłe zmiany nie ograniczą Twoich praw bez Twojej zgody.
Kontakt z Platinum Alfa

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności możesz skontaktować się z Platinum Alfa wysyłając zapytanie na adres: contact@platinumalfa.eu.
Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące ochrony danych osobowych w satysfakcjonujący sposób. Jeżeli jednak uznasz, że którekolwiek nasze działania naruszyły przysługujące Ci prawa to masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.