Czerwiec 13, 2018

PROJEKTY

Obszary zainteresowań

Obszarem działania funduszu jest spersonalizowana opieka medyczna. Interesują nas ambitne projekty o dużym potencjale wzrostowym, a badana technologia odpowiada na potrzeby rynku.

Branże i technologie projektów w ramach Obszaru Inwestycyjnego Funduszu:

  • KIS 1. Zdrowe społeczeństwo
  • KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty  i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
  • KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy  i nanoprodukty
  • KIS 9. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
  • KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne
  • KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna
  • KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
  • KIS 14. Inteligentne technologie kreacyjne