Czerwiec 13, 2018

PROJEKTY

POIR poddziałanie 1.3.1

Fundusz Platinum Alfa sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”.

Tytuł projektu: „Innowacyjne technologie poprawiające efektywność i jakość opieki medycznej”

Łączna wartość Funduszu: 45 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania dla Grantobiorcy: 1 000 000,00 PLN