PARTNERZY

Czerwiec 14, 2016

Fundusz Platinum Alfa współpracuje z poniższymi instytucjami, aby lepiej i pełniej móc wspierać innowacje w B+R:

  • Uczelniami (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Gdański Uniwersytet Medyczny),
  • Centrami Transferu Technologii (Spinus – Uniwersytet Śląski, CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego, CTT Politechniki Krakowskiej, Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, CTT Politechniki Łódzkiej)
  • Instytutami naukowymi (Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN)
  • Klastrami branżowymi (Klaster BTM -Mazowiecki Klaster BioTechMed)
  • Brokerami Innowacji (BT Progress Paweł Przybyszewski, Henryk Tomaszewski UMK Toruń) i doradcami z LSBC – Life Science Business Consulting,
  • Funduszami Venture Capital (Bastion Capital, Ariadne Capital, Lagoon Capital Investment),
  • Korporacjami (m.in. Deutsche Telekom)
  • Aniołami Biznesu i organizacjami wspierającymi innowacje z Polski i innych krajów Europy (Cobin Angels, EBAN, GBAN, Agency of Innovations, EBN Innovation Network, ASTP-Proton).