Czerwiec 14, 2016

PARTNERZY

Fundusz Platinum Alfa współpracuje z wieloma instytucjami, aby lepiej i pełniej wspierać innowacje w B+R

Uczelnie

  • Centrami Transferu Technologii (Spinus – Uniwersytet Śląski, CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego, CTT Politechniki Krakowskiej, Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, CTT Politechniki Łódzkiej)

  • Instytutami naukowymi (Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN)

  • Klastrami branżowymi (Klaster BTM -Mazowiecki Klaster BioTechMed)

  • Brokerami Innowacji (BT Progress Paweł Przybyszewski, Henryk Tomaszewski UMK Toruń) i doradcami z LSBC – Life Science Business Consulting

  • Funduszami Venture Capital (Bastion Capital, Ariadne Capital, Lagoon Capital Investment)

  • Korporacjami (m.in. Deutsche Telekom)

  • Aniołami Biznesu i organizacjami wspierającymi innowacje z Polski i innych krajów Europy (Cobin Angels, EBAN, GBAN, Agency of Innovations, EBN Innovation Network, ASTP-Proton)