Listopad 10, 2020

Cryocore

Executive Summary

Cryocore Sp. z o.o. realizuje prace badawczo – rozwojowe nad stworzeniem innowacyjnej jednoosobowej kriokomory „Cryo Capsule of Youth” wyposażonej w system odemglania.

W wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Fundusz Platinum Alfa powstaje produkt objęty zgłoszeniem patentowym i gotowy do komercjalizacji poprzez wprowadzenie do powszechnej sprzedaży detalicznej. Jest to urządzenie, którego spółka celowa realizująca projekt nie posiada w swoim portfolio, a którego produkcja może zglobalizować rynek zbytu spółki i zmienić skalę jej działania z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na krioterapię na świecie, w szczególności w sektorze wellness, ale również w segmencie sportu i medycyny.

Projekt Badawczy

Za każdym wprowadzeniem pacjenta do kriokomory wprowadzane jest także wilgotne powietrze, które po ochłodzeniu powoduje powstanie mgły lodowej. Dla komfortu pacjenta ważne jest jej usunięcie. Konkurencja nie rozwiązała problemu mgły lodowej, a jedynie obeszła problem np. poprzez zastosowanie odsuwanego okna.

Produktem końcowym prac badawczo-rozwojowych spółki, będzie w pełni funkcjonalny prototyp produkcyjny o docelowej funkcjonalności i wyglądzie – kriokomora jednoosobowa z zainstalowanym sterownikiem, wykorzystująca efekt opadania drobin lodu od głównego strumienia powietrza na skutek zderzeń tych drobin z odpowiednio uformowanymi przeszkodami, w celu usunięcia mgły lodowej.